top of page
New Growth

Pitkämönluoma ainutlaatuinen Natura alue Camping alueen yhteydessä

Päivitetty: 13. huhtik. 2023 

Pitkämön Canyon Camping nimi ei ole tuulesta temmattu

Kurikka tunnetaan kauniista ja poikkeuksellisesta luonnosta joka erottuu muusta Etelä-Pohjanmaasta, sillä lakeuksien lisäksi alueelta löytyy paljon maastonvaihtelua. Pitkämön Canyon Camping alueella löytyy näistä yksi mahtavimmista alueista joka on osa Natura aluetta, jossa maastovaihtelua on 40+ metriä.


Joki tuo voimaa ja elinvoimaa alueelle

Jalasjoki on 58 kilometriä pitkä joki, joka kuuluu Kyröjoen vesistöalueeseen ja Jalasjärven valuma-alueeseen. Jalasjoen kalalajit ovat mm. Salakka, ahven, hauki, lahna, pasuri sekä taimen. 

Upeaa videokuvaa Laukeuden luonnosta

Natura alueen ominaisuudet

Alue koostuu Jalasjoen ja Kyrönjoen varrella sijaitsevista jyrkkärinteisistä Pitkämönluoman ja Jyllinkosken lehdoista. Pitkämönluoman alueella on tuoretta ja kosteaa rinnelehtoa Pitkämön tekoaltaalta Jalasjokeen laskevan purokanjonin rinteillä.


Maa on savipitoista. Paikoin rinne laskeutuu erittäin jyrkästi ja rinteet ovat hyvin rehevän, edustavan lehtokasvillisuuden peitossa. Rauduskoivu on lehtipuuvaltaisen puuston yleisin puulaji, seassa on myös haapaa, harmaaleppää, raitaa ja tuomea. Länsirinteeltä löytyy pari laajaa haavikkoa. Sekapuina alueella kasvaa myös kuusia ja muutamia yksittäisiä mäntyjä. Lahopuita on kohtalaisesti ja lisäksi puroon ja sen yli on kaatunut useita puita. Rannan tuntumassa kasvaa mm. korpikaislaa. Pensaskerros on paikoin läpitunkemattoman tiheää lehtokuusama-, tuomisekä herukkapensaikkoa. Etelärinteen pensaskerroksessa puolestaan on runsaasti suurruohoja. Molempien rinteiden keski- ja yläosissa esiintyy vedentihkumapaikkoja, joissa kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista kevätlinnunsilmää.


Jyllinkosken metsät ovat padotun ja lähes kuivuneen kosken kahta puolta sijaitsevia rinnelehtoja. Rinteiden jyrkkyys vaihtelee hyvin loivasta lähes pystysuoraan. Puustokerrosta vallitsee harmaaleppä; lisäksi lehdossa kasvaa suuria raitoja ja tuomia sekä kuusia ja mäntyjä. Yksittäisten järeiden haapojen lisäksi alueella on pari nuorehkoa haaparyhmää. Tiheässä pensaskerroksessa kasvaa lähinnä tuomea ja lehtokuusamaa sekä taikinamarjaa ja punaherukkaa.


Kenttäkerroksen lajisto on monipuolinen ja valtalajina kasvavan mesiangervon lisäksi lehdon rinteillä kasvavat lehtovirmajuuri, mustakonnanmarja, kurjenkello, lehtopalsami ja kevätlinnunsilmä. Alueen jyrkkärinteisimmät osat ovat kuivempia ja siksi harvemman kasvillisuuden peitossa. Länsirinteellä on kaadettu muutamia kuusia, mutta osa on jätetty haapojen, rauduskoivujen, vanhojen raitojen, tuomien ja pihlajien lisäksi.


 

Etelä-pohjanmaan erikoinen

Pitkämönluoman ja Jyllinkosken alueet edustavat eteläpohjalaisittain erikoisia, jyrkkärinteisiä uomalehtoja, joiden kasvillisuus on harvinaista ja edustavaa tuoretta puronvarsilehtoa. Kanjoninrinteiden vedentihkumapaikoissa kasvaa alueellisesti vaarantunutta kevätlinnunsilmää. Pitkämön lehdon eteläpuolella sijaitsee leirintäalue, jonka vieraat liikkuvat alueella. Sekä Pikämön että Jyllinkosken osaalueille on EU-rahoitteisessa hankkeessa suunniteltu ja toteutettu polkujen ja niiden opastuksen parannustöitä ja rakennettu pienimuotoista palveluvarustusta.
 

Oletko sinä vieraillut alueella?

  • Kyllä olen

  • En ole mutta nyt on pakko lähteä

  • En ole 

Pitkämö Canyon Camping
57 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page